Luci Art "Umělec" Designer 
Art, arranger and project designer

DESIGN FOR ART


Každý okamžik je jedinečný

Věříte, že každý člověk má jedinečný talent? 
Každý člověk je jedinečný. A smyslem našeho života je tuto
 jedinečnost objevit a prožít ji naplno.
Hojnost proudící skrze nás do životů jiných lidí vytváří hojné 
životy pro nás všechny.
Jak můžeme v sobě objevit Kreativní řeku, která nám otevře mnohem
 větší moudrost, lehkost a hravost, než je naše omezená racionální mysl?
 Jak se naučit napojit se na tuto řeku a nechat ji přinést inspiraci a nové
 začátky do našich životů? Jaké jsou cesty a brány, kde můžeme
 nahlédnout do naší vlastní kreativity? Být kreativní zdaleka neznamená
 jen vytvářet umělecké dílo. Kreativita je mnohem, mnohem víc. 
Je to jiný způsob používání vlastní mysli, která je propojena se Srdcem 
jako naším energetickým centrem.
Otevřená kreativní mysl je krokem do vašeho vlastního vědomí.

Contact me

Email:  lucie.kyliasova@gmail.com